Identifikace klientů a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Některé ekonomické subjekty jsou povinny identifikovat klienty a zamezit legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Tato směrnice definuje tyto ekonomické subjetky a upravuje způsob zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a identfikikaci klientů.

Směrnice č. 22–2010/00 – Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu